Överklintens Vattengrupp

20-05-21 22:45
Fem tappra satte i kväll ut första ryssjan. I morgon vittjar vi och inleder utsättningen av ryssja två.

20-05-21 10:30
Väderprognosen för em ser rimlig ut. Utläggning av första ryssjan idag. Samling badplatsen 18:00. Välkomna.

 

20-05-20
Vi har ordnat störar till att fästa ryssjan med samt båtar m.m. Troligen utläggning på Torsdag 18:00 denna vecka om vädret tillåter.

 

Visning av Truxor T40 vassklippare, i Överklinten den 28/5 kl 13:00. Plats Hemsjöns norra ände vid utloppet.

Truxor, är ett amfibiefordon som fungerar som lastbärare. Den kan användas som tex vassklippare i sjö/hav, muddring strandrensning, grävning, spridning av tex kalk och mycket mera. Med vid visningen är Börje Dahlgren, Överklintens Vattengrupp och Torbjörn Hallin, Dorotea Mekaniska som har utvecklat maskinen.
Alla Välkomna. Sprid gärna inbjudan vidare.

Truxor

 

 

 

Information finns även på Facebook. Se Överklintens vattengrupp.

Hej alla. Nu tar vi upp ryssjan. Tisdagen den 18/6 kl 18:00. Dvs i morgon. Nu behövs vi vara många. Sedan vi bärgat ryssjan så ska vi ordna några stolpar och hänga upp den på tork.
Kaffe med tilltugg finns på plats.
Väl Mött Vattengruppen

Ikväll 11/6 blev det 15kg varav 95% braxen. Nästa vittjning blir fredag den 14/6 kl 18:00.

 

Ryssjan ligger fortfarande i sjön, under tisdag 4/6 bärgades 18 kg fisk. Det verkar som om det blir alltmer av de större braxnarna och mindre mört. Vi fortsätter att vittja ryssjan till dess att fångsterna blir mindre. Nästa vittjning blir fredag 7/6 18:00 Väl mött

 

 

Justering av tiden. Upptagning av ryssjan blir tisdagen den 4/6 kl 18:00
Väl mött


Igår onsdag 29/5 fick vi bara 4 kg. Det är uppenbart att fiskens lek är över och vi tror att fångsterna framöver kommer att minska som de gjort stadigt senaste veckan. Vi vittjar ryssjan på fredag 31/5. Sedan vittjar vi måndag den 3/6 och den aftonen tar vi upp ryssjan. Se mer på face och webbsidan. Vi upptagningen behöver vi vara några extra då ryssjan bör hängas upp för torkning. Väl Mött. /Ö

Fiskmängderna minskar, så från och med nu vittjar vi ryssjan varannan dag. Så i afton fredag 24/5  blir det ingen vittjning av ryssjan. Vittjning på lördag afton, måndag afton osv.

 

2019-05-21
Landad vikt blev 125kg. Sannolikt landades också den störst braxen hittills.
Lördag den 25/5 kl 10:00 lägger vi ut den andra ryssjan. Platsen blir troligen strax norr om där bastuflotten ligger förtöjd. 6 personer minst måste vi vara. Väl mött och alla Välkomna.

2019-05-20
Gårdagens fångst 240 kg.
Sprid budskapet att det finns fisk till skänks. De stora braxen är enligt uppgift utmärkta att röka.
Väl mött i afton 18:00

2019-05-19 kväll

Kontaktlista på samordnare för vittjning de olika veckodagarna.
Ansvariga ordna egna arbetsgrupper för att vittja ryssjan. Det viktiga är ryssjan blir vittjad den kväll man har ansvar.
Kör det fast rejält någon kväll så meddela Östen så snart det går.
Vi vittjar dagligen kl 18:00 till och med 16/6. Försök att hålla på tiden för de intresserade som strömmar till. Alla är välkomna att delta.
Månd Lage J 073-020 76 86
Tisd Östen H 070-555 22 88
Onsd Jan Åberg 072-205 92 68
Torsd Dante D 070-322 97 75
Fred Ted J 076-828 80 35
Lörd Torbjörn J 070-207 43 83
Sönd Inge/Kalle 070-684 76 88
Palle Nilsson för 4hjuling transport 070-343 05 31
Robert L För 4-hjuling transport 070-677 61 75
Vittja ryssjan, ordna transport till Backarbyn, rapportera landad fiskvikt till Ö eller facebook.
Fortlöpande info finns på webbsidan och facebook ”överklintens vattengrupp”.
Östen H

I afton bärgades 240kg.

 

2019-05-19

Så här långt har 370 kg fisk landats och ännu har inget gått till spillo. 270 kg har några Thailändska damer tagit hand om och gjort iordning till mat. (Här har vi Svenskar med en degenererad matkultur nått att lära). Det kommer att bli en matlagningsafton kring detta på Folkets hus i Överklinten, vi återkommer med tidpunkt för den. De resterande 100 kg´na har kokats, torkats och frysts in som hönsmat. Sprid gärna budet att fisk finns att få för avhämtning.
På bilden är det hönsmat som kokas och soltorkas för infrysning.

 

2019-05-18 kväll
Ikväll landades 250 kg !! Då hade gädda och abborre >20 cm återutsatts. Största gäddan som återutsattes beräknades till ca 8kg. Vittjningen av ryssjan fungera fint, största problemet är att få fisken från landningsstället och upp till Backarbyn. Vi har inköpt 2 köttbackar till. Nästa vittjning imorgon kväll 18:00.Välkomna.

2019-05-18
Det är dags att göra en lista på vilka som ansvarar för vittjningen av ryssjan. På listan finns bara ett eller två namn för varje veckodag. Dessa får sedan knyta en liten grupp till sig för att klara vittjningen. Följande lista noterades på vattenmötet den 6/5 och något namn har tillkommit i efterhand. Det fungerade väldigt bra att vittja ryssjan om man är två båtar med två pers i varje. Det funkar också med en båt och två personer och i sämsta fall så kan man nog också vittja ryssjan själv. Köttbackarna/tvättkorgarna/hinkarna transporteras sedan upp till Backarbyn. Bil efter eljusspåret är inte att rekommendera då bärigheten är begränsad och någon av backarna är väldigt brant. Patrik Nilsson och Robert Lundström har vissa möjligheter att hjälpa till med 4hjuling. Efter vittjning av ryssjan ska fisken totala vikt noteras och även en bedömning av fördelningen mellan mört, braxen och abborre noteras. Vill ni ha sms meddelanden om vattengruppens aktiviteter så meddela mig ert mobilnr. Östen 070-555 22 88

Meddela mig vad som fungerar så förändrar vi listan utifrån deltagarnas möjligheter.

Månd Lage J
Tisd Östen H
Onsd Jan Åberg
Torsd Dante D
Fred Ted J
Lörd Vakant
Sönd Inge/Kalle

2019-05-18
Igår afton fredag 17/5 har vi gjort första vittjningen av ryssjan. Fångsten förvånade oss alla. Totalt landades ca 120 kg fisk. Största delen mört, resten braxen och också en hel del abborre. Abborre över 20cm och gädda sattes ut igen. Största braxen mätte 55cm.
På lördag kl 18:00 vittjar vi igen. Vi gör då också ett schema för fortsatt vittjning. Alla Välkomna.
Vi tror att ryssjan kommer att sitta ute till mitten på juni.

 

 

2019-05-17
Sent i går kväll fullbordades utläggningen av den första ryssjan. Vid 18:00 nu idag (fredag) så vittjar vi ryssjan och den kan också behöva en justering av en del fästpunkter. Vi diskuterar också om fortsättningen. Alla intresserade välkomna.

 

 

 

Vi byter tid och gör utläggningen av ryssjan torsdag den 16/5 kl18:00. Vi möts vid ryssjan och båtarna på östra sidan Hemsjön ganska långt norrut efter sjön. Alla krafter behövs. Välkomna. Meddela gärna att ni kommer.

VI BYTER  TID SE OVAN.
Nu är isen borta. I morgon onsdag 15/5 kl 09:00 lägger vi ut första ryssjan. Platsen är på Hemsjöns östra sida ganska långt norrut. Vi behöver vara allra minst 5 personer. Meddela Östen eller Yngve Att Ni kommer.

2019-05-12
Lyssna på radio P4´s intervju med Richard Löwall om reduktionsfisket i Hemsjön. Intervjun börjar 1 tim och 18 min in i programmet.
Intervju om Hemsjön i Radio P4

2019-05-08 kväll.
Vi lösgjorde fångstarmen från sjöfästena och drog upp den på land. Nu avvaktar vi att all is lämnar sjön innan vi gör nytt försök.

2019-05-08

I dag gjorde vi ett försök att lägga ut en av ryssjorna. Landfästet för fångstarmen ligger på östra sidan sjön ca ¾ delar av sjön norrut. Tyvärr gjorde en ökande vind det svårt att fullfölja och därför slutade vi när fångstarmen kommit på plats. Ett nytt försök att lägga ut fångstdelen görs i morgon torsdag. Det innebär att det inte behövs någon vittjning av ryssjan i morgon.
En viktig information till de som ska vittja ryssjan är att vi ska väga den fisk som tas upp. Samt att fördelningen mellan fiskslag ska göras. Är fiskmängden måttlig går det att räkna igenom. Är fiskmängden stor så tar vi en hinkfylla som prov och räknar igenom den. Notera resultaten.
Nås just nu av informationen att den is som ligger på södra sidan sjön nu driver mot den utlagda fånstarmen, vi håller tummarna att det inte har sönder fångstarmen. Eventuellt måste det bli en akut utryckning i kväll för att rädda fångstarmen.

2019-05-06 Möte inför utläggning av första ryssjan

2019-04-24 uppstartsmöte klicka här.

Det är viktigt att alla kommer åt att läsa denna fil. Funkar det inte så hör av er. Mvh Östen H

 

UPPSTARTSTRÄFF FÖR SOMMARENS VATTENPROJEKT.
Onsdag den 24/4 kl 18.30, Överklintens Folkets Hus

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

De senaste årens undersökningar i Hemsjön visar att vattenvårdsmetoden
reduktionsfiske (bild nedan) skulle kunna bidra till bättre vattenkvalitet och minskad
risk för giftiga algblomningar. Därför kommer metoden att testas i Hemsjön under
våren och försommaren 2019.
Onsdag den 24/4 kl 18.30, Överklintens Folkets Hus,
välkomnas alla intresserade till informationsoch
planeringsmöte inför reduktionsfisket.
Dagordning för mötet
• Resultat av undersökningarna i Hemsjön: vad har vi lärt oss hittills?
• Hur fungerar reduktionsfiske? När och hur ska det göras?
• Sjögruppen i Uttersjön delger erfarenheter från sitt reduktionsfiske åren 201718
• Intresserade ges tillfälle att skriva upp sig för medverkan i fisket.

Arrangemanget sker i samverkan mellan:
Överklintens Byaråd, Överklintens samfällighetsförening, Rickleåns Övre FVO, Mellanbygdens
vattenråd och Robertsfors kommun

 

PROJEKTDEL 1 ÄR KLAR.
Projektbeskrivning
Slutrapport

Nu ligger vi i startgroparna för Projektdel 2

EFTERLYSNING
Till projektet behöver vi en Braxen och en Mört fångade i Hemsjön. De ska frysas in för att senare skickas på analys. Ring Östen om du har en du kan avvara. 070-5552288

Noter 2018-08-29
Vattenmätningarna fortsätter nu under hösten. Den temperaturskiktning Hemsjön har på den nedersta metrarna håller nu snart på att brytas när det sakta blir lägre temperatur i ytvattnet. När temperaturskiktningen bröts förra säsongen och fosforrikt bottenvatten kom upp fick vi algblomning. Vi får se vad som händer denna säsong.
Noteras att vi under perioden 23/7 till 4/8 har haft väldigt lite syre på nivåerna under 3,5 meter. Noteringarna har varit 1,0 och 0,0 ppm.

Noter 2018-08-06
Nu i början av augusti fick vi klartecken för vårt nya projekt. I det projektet kommer att genomföras reduktionsfiske med två stora ryssjor. I projektet ingår också att undersöka om sedimenteringsdammar vid ett eller två tillopp kan vara en metod att minska tillförseln av fosfor.

 

I sjöarna Hemsjön och Långsjön pågår sedan ett år tillbaka ett vattenprojekt som fokuserar på den igenväxning och algblomning som förekommer. Finansiärer är Länsstyrelsens LOVA projekt och Överklintens Byaråd, Överklintens samfällighetsförening och Rickleåns övre fiskevårdsområde.
Projektägare är Mellanbygdens vattenråd. Finansieringen är också beroende av ideell tid som utförs av bybor.

Bakgrund och fakta.
Under 2017 inleddes ett projekt kring vattenkvalitén i sjöarna Hemsjön och Långsjön. Hemsjöns egna vattenupptagningsområde är ca 150hektar. Det största tillflödet kommer från Långsjön vars upptagningsområde är 670 ha. Hemsjöns yta är ca 20 ha och Långsjöns ca 25 ha. Båda sjöarna har sänkts i omgångar, senast 1897 när man sänkte sjöarna till nuvarande nivå.

Långsjön var under 1800-talet och fram till omkring år 1940 en slåttersjö, vars rika produktion av sjöfoder såldes på rot till bönder i omkringliggande byar (Larsson 1943). Efter slåtterepoken lämnades Långsjön med en kraftig sänkt vattennivå, vilket har lett till en accederande igenväxning med både rotade vattenväxter och flytande mattor av växter (gungfly). Länsstyrelsen i Västerbotten bedömde år 2009 att Långsjön hade högsta prioritetsklass för restaurering av våtmarker i jordbrukslandskapet (de Jong 2009). Framsidan av den rapporten visar just Långsjön som ett typexempel.

Klicka på kartan för att förstora

Runt båda sjöarna har under många hundra år funnits mänsklig aktivitet, Jordbruksmark och bebyggelse omsluter i stort sett helt båda sjöarna sedan mer än 150år. Tillflödet av näringsämnen tillsammans med sänkningen av vattennivåerna har gjort att igenväxning pågår i båda sjöarna. Hemsjön har också algblomning som under 2017 startade i mitten på augusti.

Kända fiskarter i Hemsjön är gädda, abborre, mört, gers och braxen. Tidigare fanns även ål, lake och öring. Därtill förekommer dammussla i Hemsjön. Fiskbeståndet i Långsjön består av åtminstone gädda, abborre och mört.

I pågående projekt har följande utförts. Vattenprover avseende näringsämnen i flera tillopp samt i sjövattnet. Se karta med resultat nedan. Mätning av vattentemperatur och skiktning under sommar säsongen samt siktdjup och syrehalt. En provfiskning i form av en metartävling hösten 2017. Bärgning av vass i Hemsjön för provtagning samt bärgning av flytmassor i Långsjön. Projektet fortsätter nu under 2018 med mätningar av siktdjup och temperaturskiktningar.

Kartor med kemiresultat

Fosforhalter 2017 vid flera platser. Klicka på kartan för att förstora

Totalkväve vid flera platser 2017 Klicka för att förstora

En ansökan om fortsättning på projektet har lämnats in. Aktiviteterna i det projektet skulle bestå av reduktionsfiske av braxen och mört samt att utreda möjligheterna till en eller flera klarningsdammar för att reducera tillskottet av näringsämnen.

Kontaktpersoner för projektet:
Överklintens Byaråd  Östen Holmström oh@kvarken.se
Mellanbygdens vattenråd Jan Åberg jan.aaberg@gmail.com

Överklintens Byaråd
Rickleåns övre fiskevårdsområde
Överklintens samfällighetsförening
Robertsfors Kommun
Länsstyrelsen Västerbotten.