Händer i Överklinten

MOPEDEN OCH JAG
P O Åberg ägare till en av landets största och finaste mopedsamlingar
kommer till Folkets Hus i Överklinten och berättar om sina mopeder.
Tisdagen den 19/2 kl 19:00
Alla Välkomna
Överklintens Byaråd

 

Överklintens Dryckesgille
Inbjuder till romprovning Folkets hus den 23/2 kl 19:00
Munskänk Andreas Bengtsson Vin och Sprit, Pris 200kr.
Quis på temat rom. God uppslutning krävs för genomförande.
Anmälan till Inge. inge@huginmunin.se 070-6808876
Sista anmälingsdag 20/2

 

Uppstartsmöte för Grunkor och Mojänger.
Inför 19´de upplagan av G&M den 1 juni har vi nu uppstartsmöte
söndagen den 24/2 kl 18:00 på Fokets Hus.
Får vi bra väderlek den 1 juni kan vi slå förra årets rekord på 3000 besökare,
dom första anmälningarna har redan börjat strömma in. Alla intresserade
välkomna till uppstartsmötet.

 

VATTENPROJEKTEN I HEMSJÖN OCH LÅNGSJÖN DEL 1 KLARA
SE SLUTRAPPORT HÄR

Berättardags Flottning i Rickleån
Onsdag 16 jan 2019 kl 19:00 Folkets Hus  Överklinten


Flottningen i Rickleån pågick fram till 1961
Östen H visar bilder och film om flottningen i Rickleån
Kaffe och Bulle

 

Grannsamverkan i Överklinten torsd 29/11 kl 19:00 FH

Grannsamverkan kan det vara nått för Överklinten?
Kom och lyssna och säg din mening.


Syftet med Grannsamverkan är att göra byn mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från bybor samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, SABO, m.fl.

 

 

Greppa Näringen  Sept Överklinten

Sjöarna i Hemsjön och Långsjön i Överklinten är klassade som övergödda. Mätningar av fosforhalterna i diken som rinner mot sjöarna har visat på höga halter. En källa för näringsbelastningen är brukningen av åkermarken kring sjöarna. Vid träffen diskuterar vi olika åtgärder för att minska belastningen från jordbruket, främst av fosfor.
Balanserad gödsling
Hantering av stallgödsel
Anpassad jordbearbetningen
Anpassat dikesunderhåll

Vi går ut i fält och tittar på olika delar problematiken i diken och sjöar. Vid otjänligt väder förlägger vi en del av vandringen inomhus! Samling Folkets Hus Överklinten

Medverkande: Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten.
Jan Åberg, LOVA-projektet
Fältvandringen är ett samarbete mellan LOVA-projektet i Överklinten, Rickleåns Övre FVO, Överklintens sammfällighetsförening och Överklintens byaråd och Länsstyrelsen inom ramen för Greppa näringen

Kontaktperson: Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten, lars.ericson@lansstyrelsen.se

010 – 225 42 75 eller 072 – 712 16 75