Händer i Överklinten

 

 

 

Ni som missade Jämmerdalen 2019.

Här finns en filmupptagning gjord i Överklinten. Torsten Laxvik, författare, debattör, samhällskritiker.
Torsten Laxvik

 

 

Klippbok från åren 1956 till 1957

Vi har fått en klippbok med tidningsartiklar som rör Överklinten, Åkullsjön, Flarken, med omnejd. Här finns att läsa om skolinvigningar, tragiska bilolyckor, och mer komiska saker som Överklintens kooperativa förenings försök med att föda upp renar. Klippboken är som vi förstår sammansatt av G. Egervall som troligen var kantor i Överklinten. Den innefattar åren 1956 till 1957. Sidnumreringarna i boken ger vid handen att det finns minst en klippbok före denna. Finns det någon som kan ge information om denne Egervall, och kanske har tips om var den tidigare klippboken kan finnas. Om det är möjligt tänker vi publicera en sida eller artikel på Överklintens webbsida överklinten.se och Facebook varje vecka.
Detta läggs ut under fliken Klippbok här på webbsidan och på Överklintens facebooksida.


JÄMMERDALEN 2019 !

Årets upplaga av Jämmerdalen sker i samarbete med SOL-nätverket, Robertsfors kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

Den 9-10 augusti i Överklinten lyfter vi framtidsfrågor och vi har glädjen att presentera många namnkunniga medverkande:
Inez Abrahamsson, Landsbygdsupproret.
Arne Müller, journalist och författare till bl a Norrlandsparadoxen.
Kerstin Brandelius, BB-ockupationen i Sollefteå.
Sophia Malm, arbetar mot nedläggning av byaskolor.
Thorsten Laxvik, bredbandsbullerbyar, småbrukare, mm.
Lars Igeland och Ellie Cijvat, SOL-nätverket mm.

Här finns mer information http://overklinten.se/jammerdalen

Veterantraktor-kortege Överklinten

Lördag 27/7

Vi utgår från Västbyn kl 12:00 och kör Västbyn, Långsjön, Rislandet, Västbanken. Fritt att möta upp i Västbyn eller att ansluta efter vägen. Vi avslutar vid Malinstugans lördagsfika.
Har Ni ingen traktor? Sätt upp tummen, en eller flera traktorer kommer att ha släp.

Alla, oavsett traktorekipage välkomna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej alla. Nu tar vi upp ryssjan. Tisdagen den 18/6 kl 18:00. Dvs i morgon. Nu behövs vi vara många. Sedan vi bärgat ryssjan så ska vi ordna några stolpar och hänga upp den på tork.
Väl Mött Vattengruppen

Håll koll på denna flik, här händer det mest i Klinten just nu.

Vattengruppen

Finns även på facebook

 

 

 

 

 

MISSA INTE INFORMATION OM VATTENGRUPPENS ARBETE. SE PÅ VÅR FLIK
http://overklinten.se/overklintens-vattengrupp/

 

 

 

Berättarafton med Karl Berg- Bergqvist född 1885
Onsdag den 1/5 berättarafton Folkets Hus Överklinten
Alla Välkomna

 


 

 

UPPSTARTSTRÄFF FÖR SOMMARENS VATTENPROJEKT.
Onsdag den 24/4 kl 18.30, Överklintens Folkets Hus

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

De senaste årens undersökningar i Hemsjön visar att vattenvårdsmetoden
reduktionsfiske (bild nedan) skulle kunna bidra till bättre vattenkvalitet och minskad
risk för giftiga algblomningar. Därför kommer metoden att testas i Hemsjön under
våren och försommaren 2019.
Onsdag den 24/4 kl 18.30, Överklintens Folkets Hus,
välkomnas alla intresserade till informationsoch
planeringsmöte inför reduktionsfisket.
Dagordning för mötet
• Resultat av undersökningarna i Hemsjön: vad har vi lärt oss hittills?
• Hur fungerar reduktionsfiske? När och hur ska det göras?
• Sjögruppen i Uttersjön delger erfarenheter från sitt reduktionsfiske åren 201718
• Intresserade ges tillfälle att skriva upp sig för medverkan i fisket.

Arrangemanget sker i samverkan mellan:
Överklintens Byaråd, Överklintens samfällighetsförening, Rickleåns Övre FVO, Mellanbygdens
vattenråd och Robertsfors kommun

 

 

MOPEDEN OCH JAG
P O Åberg ägare till en av landets största och finaste mopedsamlingar
kommer till Folkets Hus i Överklinten och berättar om sina mopeder.
Tisdagen den 19/2 kl 19:00
Alla Välkomna
Överklintens Byaråd

 

Överklintens Dryckesgille
Inbjuder till romprovning Folkets hus den 23/2 kl 19:00
Munskänk Andreas Bengtsson Vin och Sprit, Pris 200kr.
Quis på temat rom. God uppslutning krävs för genomförande.
Anmälan till Inge. inge@huginmunin.se 070-6808876
Sista anmälingsdag 20/2

 

Uppstartsmöte för Grunkor och Mojänger.
Inför 19´de upplagan av G&M den 1 juni har vi nu uppstartsmöte
söndagen den 24/2 kl 18:00 på Fokets Hus.
Får vi bra väderlek den 1 juni kan vi slå förra årets rekord på 3000 besökare,
dom första anmälningarna har redan börjat strömma in. Alla intresserade
välkomna till uppstartsmötet.

 

VATTENPROJEKTEN I HEMSJÖN OCH LÅNGSJÖN DEL 1 KLARA
SE SLUTRAPPORT HÄR

Berättardags Flottning i Rickleån
Onsdag 16 jan 2019 kl 19:00 Folkets Hus  Överklinten


Flottningen i Rickleån pågick fram till 1961
Östen H visar bilder och film om flottningen i Rickleån
Kaffe och Bulle

 

Grannsamverkan i Överklinten torsd 29/11 kl 19:00 FH

Grannsamverkan kan det vara nått för Överklinten?
Kom och lyssna och säg din mening.


Syftet med Grannsamverkan är att göra byn mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från bybor samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, SABO, m.fl.

 

 

Greppa Näringen  Sept Överklinten

Sjöarna i Hemsjön och Långsjön i Överklinten är klassade som övergödda. Mätningar av fosforhalterna i diken som rinner mot sjöarna har visat på höga halter. En källa för näringsbelastningen är brukningen av åkermarken kring sjöarna. Vid träffen diskuterar vi olika åtgärder för att minska belastningen från jordbruket, främst av fosfor.
Balanserad gödsling
Hantering av stallgödsel
Anpassad jordbearbetningen
Anpassat dikesunderhåll

Vi går ut i fält och tittar på olika delar problematiken i diken och sjöar. Vid otjänligt väder förlägger vi en del av vandringen inomhus! Samling Folkets Hus Överklinten

Medverkande: Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten.
Jan Åberg, LOVA-projektet
Fältvandringen är ett samarbete mellan LOVA-projektet i Överklinten, Rickleåns Övre FVO, Överklintens sammfällighetsförening och Överklintens byaråd och Länsstyrelsen inom ramen för Greppa näringen

Kontaktperson: Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten, lars.ericson@lansstyrelsen.se

010 – 225 42 75 eller 072 – 712 16 75