Bastuflotten i Hemsjön

Nu finns BASTUFLOTTEN på plats i Hemsjön.

Bastuflotten ägs av Överklintens Byaråd och all uthyrning hanteras av en arbetsgrupp.
För att hyra bastuflotten kontaktar Ni
Magnus Johansson 070-303 42 97
Björn Wiklund 070-684 02 38
Magnus Andersson 070-241 82 09

Priser för Hyra
Dag fram till 16:00     200 kr
Kväll från 17:00          200 kr
Heldag                          400 kr

Hyresregler och förhållanden
Hyrestagare städar och lämnar flotten i samma skick som när den hyrdes.
Om något går sönder, står hyrestagaren för reparationskostnaderna.
Uthyraren kontrollerar städning och skick på flotten efter varje hyrestillfälle.
För färd till och från Bastuflotten finns roddbåt att låna.

Åldersgräns 18 år. Yngre personer endast i målsmans sällskap.
Bastuflotten lämnas städad och i ursprungligt skick.
Inget skräp får kastas i vattnet, sopkorgar finns på flotten.
Om något gått sönder debiteras hyrestagaren.
Hyrestagare står för eventuella självrisker vid olycka.
Hyrestiderna ska respekteras.
Observera att allt användande av Bastuflotten sker på egen risk.

dsc09701