Grannsamverkan i Överklinten torsd 29/11 kl 19:00 FH

Grannsamverkan kan det vara nått för Överklinten?
Kom och lyssna och säg din mening.


Syftet med Grannsamverkan är att göra byn mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från bybor samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln.

Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation bestående av Polisen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, SSF Stöldskyddsföreningen, Trygg Hansa, Folksam, If, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Moderna Försäkringar, ICA Försäkring, Villaägarna, SABO, m.fl.

Låt näringen stanna på åkern! 4 sept kl 18:00

Sjöarna i Hemsjön och Långsjön i Överklinten är klassade som övergödda. Mätningar av fosforhalterna i diken som rinner mot sjöarna har visat på höga halter. En källa för näringsbelastningen är brukningen av åkermarken kring sjöarna. Vid träffen diskuterar vi olika åtgärder för att minska belastningen från jordbruket, främst av fosfor.
Balanserad gödsling
Hantering av stallgödsel
Anpassad jordbearbetningen
Anpassat dikesunderhåll

Vi går ut i fält och tittar på olika delar problematiken i diken och sjöar. Vid otjänligt väder förlägger vi en del av vandringen inomhus! Samling Folkets Hus Överklinten

Medverkande: Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten.
Jan Åberg, LOVA-projektet
Fältvandringen är ett samarbete mellan LOVA-projektet i Överklinten, Rickleåns Övre FVO, Överklintens sammfällighetsförening och Överklintens byaråd och Länsstyrelsen inom ramen för Greppa näringen

Kontaktperson: Lars Ericson, Länsstyrelsen Västerbotten, lars.ericson@lansstyrelsen.se

010 – 225 42 75 eller 072 – 712 16 75

JÄMMERDALEN 23/8 KL19:00

Recension jämmer 2018

Hur ser våra politiker på framtidens landsbygd och vår miljö?
Inför valet har därför Överklinterns byaråd inbjudit
företrädares för samtliga partier som ställer upp i höstens
val i Robertsfors till en allmän hearing den
23/8 kl 19.00 på folkets hus i Överklinten.
Detta blir den enda paneldebatten i kommunen så ta tillfället
i akt för att fråga ut våra politiker.

Moderator är SVT journalisten och författaren Arne Muller.
Kaffe serveras!

Fältvandring Kultursädesslag 1 aug kl 17:00 Långsjön.

Recension  Fältvandring 20180801

I september förra året höll Kent Pettersson en berättarafton om gamla sädesslag på Folkets hus i Överklinten. Detta nappade vi på och gick vidare. Nu finns i Överklinten provytor med några olika kultursädesslag. Vissa växer bra och vissa mindre bra. Vi tänker göra en fältvandring bland provytorna och inbjuder dig som är intresserad att gå med oss. Vi pratar och utbyter erfarenheter kring odling, sådd, tröskning, torkning, malning och bakning.
Östen 070-5552288

Vi var sju deltagare på fältvandringen. Här finns bilder och en kort beskrivning av vad vi såg och vad vi talade om.

 

 

ELBILAR I ÖVERKLINTEN 18/4 19:00

ELBILAR

krokig väg in i framtiden – eller?

 

ELBIL I ÖVERKLINTEN

HUR FUNGERAR DET ?

 

 

Nils-Erik Pettersson och Elisabeth Holmström berättar om teknik och erfarenheter.

På plats finns flera elbilar att titta på och provåka.

 

Tid: onsdag den 18 april kl. 19:00

Plats: Folkets Hus i Överklinten

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA

Med bidrag från UR Nära

Laver

LAVER

Överklinten har en speciell koppling till Laver i Älvsbyns Kommun.

När det gamla gruvsamhället Laver revs så köpte föreningen Folkets Hus UPA i Överklinten folketshusbyggnaden och den flyttades till Överklinten. Folkets Hus i Överklinten stod klart och invigdes 1947. Allt arbete med flytt och återuppbyggnad skedde med byakraft.
Gruvverksamheten i Laver pågick i 11 år, från 1936 till 1947. Nu planerar Boliden Mineral att öppna gruvverksamheten i Laver igen. Det nya dagbrottet skulle bli det största i Sveriges historia. Ytan på vilken, skog, mark, vattendrag och sjöar skulle förstöras uppgår till 5000ha. I den dalgång det berör kommer allt att utplånas. Det giftiga gruvavfallet som kommer riskera miljö och hälsa på allt och alla i näromgivningen kommer att bilda ett över 100meter!! högt lager.

Bild Christian Åslund och Nils Viklund

Samma mängd miljöfarligt avfall som gamla gruvan producerade under hela sin livslängd beräknas den nya gruvan producera på fjorton dagar.
Läs mer om det planerade dagbrottet på följande länkar.

https://www.naturskyddsforeningen.se/brottsplats-laver

https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/kampen-om-laver

 

Arne Muller föreläser kring sin bok Smutsiga Miljarder. 14/3 kl 19:00

Arne Müller, Föreläser kring sin bok Smutsiga Miljarder.

En granskning av lycksökeri
och miljöansvar. Vi får också höra senaste nytt om svindleri kring
den planerade Nickelgruvan i Tärnaby. Boliden AB:s planer kring ett
dagbrott i Laver och uranbrytning i finska Talvivaara!
Alla Hjärtligt Välkomna
Överklinten Folkets hus
14/3 kl 19.00

Facebookutbildning 18/3 kl18:00

Facebook kurs!

Hur man hanterar ”fejan” är inte självklart för alla (allra minst undertecknad).
Med hjälp av Linn Eriksson är planerna att räta ut dom största
krumilurerna. Ta med laptop, läsplatta eller din telefon, kom till Folkan
och bli en del av det sociala nätet. Fika finns för avsalu. Det skulle vara
bra om ni aviserade er närvaro, så vi vet hur många koppar vi skall sätta
på! Anmälan görs på Inge@huginmunin.se eller 0706847688

Alla Välkomna

18/3 kl 18.00 Folkets Hus i Överklinten

Här hittar du tider för Årsmöten 2018

Årsmöten i föreningar och organisationer i Överklinten.
Samtliga äger rum på Folkets Hus i Överklinten.

 

Överklintens Folkets Hus förening Årsmöte
5 mars 19:00
Alla välkomna

 

 

Överklintens Samfällighetsföreningen och Rickleåns övre FVO
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar så kommer information om: Restaurering av Rickleån, Vattenprojekt Hemsjön/Långsjön samt om utveckling av fritidsområde Hemsjön.
Medlemmar i Överklintens samfällighet och fiskerättsägare välkomna 21 mars 18:30

 

 

Byarådets Årsmöte
25 mars 18:00
Alla välkomna

 

Stockholm, städerna och resten. Berättarafton med Arne Muller 26/10 kl 19:00

Berättarafton med Arne Muller.
26/10 kl 19:00
Stockholm, städerna och resten.

Hör Arne berätta om sin bok, Stockholm, städerna och resten.
Några få städer växer, medan resten av Sverige urholkas allt mer. Är det en naturlag?
Nej, menar journalisten och författaren Arne Müller. Men vi låter det ske.

I sin bok Stockholm, städerna och RESTEN fortsätter Arne Müller att blottlägga och analysera de mekanismer som styr utvecklingen bort från landsbygd och till de stora städerna. Han går tillbaka till regionalpolitikens början och dissekerar de beslut som tagits av Sveriges regering och riksdag fram till idag. Han visar att inte ens stora städer som Umeå går säkra i framtiden, när allt större delar av Sverige töms på service och människor.Boken kompletteras med reportage och intervjuer från bland annat Sorsele i Västerbottens inland. 2016 vann Arne Müller Föreningen grävande journalisters prestigefulla pris Guldspaden för sin bok Norrlandsparadoxen.

Elektricitetsfest

ELEKTRICITETSFEST!
Som säkert är bekant så är det i år 100 år sedan en första generator snurrade igång nere vid kvarnen och gav ström till byns hushåll. Något som vi tänkt fira med ett baluns på FH som det förhoppningsvis kommer att slår gnistor om! Festkommitten har haft ett första möte och utlovat att det kommer att bli både mat, dans och därmed möjlighet att slå en extra volt.. Ett prel.datum för festen är satt till den 18/11. För att festen skall bli möjlig så har vi satt ett undre tak på 50 anmälda. Blir det färre så bryter  vi strömmen! Därför skall man redan göra en kråka i agendan och nu sprida snacket i byn och hos bybor i förskingringen. Återkommer senare med hur man skall anmäla sig till kalaset!

Välbesökt fisketävling Överklinten

Fisketävlingen i Hemsjön Överklinten den sista augusti blev en välbesökt tillställning. Bland de 40-talet anmälde fanns några tillresta vana tävlingsfiskare från Norjsö. Slutvägning på badplatsen visade att tre av priserna gick till Norsjö. Vinnare Damer och totalt Annika Jonsson Norsjö 4,06kg. Herrar Roger Berglund Norsjö 3,54kg, Barn Tove Normark Överklinten 0,57kg. Vandringspriset för ovanligaste fisk gick till Lorentz Karlsson Norsjö, han landade en braxen.
Metartävlingen var en del i vattenprojektet Hemsjön-Långsjön.

Metartävling i Hemsjön

Metartävling i Hemsjön
Torsdagen den 31/8

Förra året dök det upp brax i Hemsjön. Där skedde även algblomning. Något som på sikt kan innebära att vi måste stänga badplatsen. Som ett led i vår ambition att få koll på den övergödning som tycks ske i Hemsjön/Långsjön, har vi tänkt oss en metartävling. Förhoppningsvis kan det ge en vink om hur mycket vitfisk/brax det kan tänkas finnas i sjön.

Tävlingen går av stapeln torsdagen den 31/8 mellan kl.18.00 och 20.00. Tävligen är gratis och fina priser utlovas. Start/slut sker vid badplatsen. För att förutsättningarna skall bli lika gäller enbart fiske från land. Då aktiviteten ger aktivitetstimmar till vårt projekt hoppas vi på god uppslutning!

Arbetsgruppen för ett renare vatten!

KLINTRUSET 6/6 kl18:00

Klintruset 6/6 kl18:00

Samling vid Folkets hus.

Vi går, joggar eller springer från Folkets Hus till Siknästorpet ,
via Kvarnen, var och en i sitt eget tempo. Väl framme äter vi tillsammans.
Deltagaravgift 50 kr. Anmäl dig senast fredag 22 maj till Lisbeth Sundström 40074 eller lhh@robertsfors.se
Alla är välkomna!

Berättarafton 19/4 kl 19:00

Petra Westermark berättar hur det var att paddla 300mil längs Yukonfloden.

Berättelsen rymmer en genuin naturupplevelse, nära möten med djurliv och människor som lever vid floden samt idén att med enkla medel skapa sig en bra tillvaro.

Folkets Hus i Överklinten

Onsdag 19 april kl 19:00

Kaffe och bulle