Jämmerdalen

Filmupptagning Jämmerdalen 2019 Torsten Laxvik, författare, debattör, samhällskritiker.

 

Hjärtligt välkomna till Jämmerdalen 2019 i Överklinten, fredag till lördag 9-10 augusti; ett ödmjukt – men stolt – landsbygdsalternativ till Almedalen!

Årets upplaga av Jämmerdalen sker i samarbete med SOL-nätverket, Robertsfors kommun och Studieförbundet Vuxenskolan (Mer info: http://overklinten.se/jammerdalen
https://solnatverket.wordpress.com/)

För att nå en socialt och ekologiskt hållbar framtid – en jämlik morgondag inom planetens gränser – är landsbygdens utveckling helt central.

Men hur når vi dit? Frågorna är många, t ex:
– En snabb klimatomställningen kräver att landsbygdens enorma potential på bästa sätt tas till vara; hur?
– Den utvecklingskraft som landsbygdens människor besitter, både infödda och nytillkomna, hur kan den ges utrymme att växa?
– Hur kan lokalsamhället få en rättvis andel av vinsten från den skog, el och de mineraler och andra naturresurser som utvinns där?
– Landsbygdens sociala service urholkas; hur kan nedläggningen av byaskolor, arbetsförmedling, BB, butiker, mm stoppas?

Den 9-10 augusti i Överklinten lyfter vi dessa framtidsfrågor och vi har glädjen att presentera många namnkunniga medverkande:

Inez Abrahamsson, Landsbygdsupproret.
Arne Müller, journalist och författare till bl a Norrlandsparadoxen.
Kerstin Brandelius, BB-ockupationen i Sollefteå.
Sophia Malm, arbetar mot nedläggning av byaskolor.
Thorsten Laxvik, bredbandsbullerbyar, småbrukare, mm.
Lars Igeland och Ellie Cijvat, SOL-nätverket mm.

Program (vissa ändringar kan komma att ske):

PROGRAM
Fredag 9 augusti
12:00 Välkomstord av Patrik Nilsson, kommunalråd Robertsfors kommun
12:15 Kort presentation av Överklinten (Inge Lindström).
12:30 Vad är SOL-nätverket? (Ellie Cijvat, Lars Igeland)
13.15 Landsbygden avvecklas – hur kan vi vända trenden? Inledning av Arne Müller. Samtal i grupper och gemensamt.
15:00 Fika!
15:30 Exempel på lokalt motstånd och utveckling (Sollefteå, Österfärnebo m fl)
16:30 Brainstorm: idéer för framtid och fortsatt samarbete!
17:00 Fältvandring bland kultursädesslag hos Östen och Elisabeth i Långsjön.
19:00 Middag på Överklintens Kvarn! OBS ska förbokas, se nedan.

Lördag 10 augusti
09:00 Om gruvmotståndet i Laver och Jokkmokk.
09:45 Inez Abrahamsson, Inlandsupproret.
10:30 Fika!
11:00 Thorsten Laxvik, aktiv i Byakademin i vardande och rörelsen för hållbar matproduktion
11:45 Smågrupper: Politik som värnar landsbygden – hur? Kan Stad och Land alliera sig?
12:30 Lunch!
13:30 Gemensam diskussion: Hur går vi vidare?
15:00 Fika!
15:30 Sammanfattning.
16:00 Avslutning.

 

OBS: Alla välkomna till middag på Överklintens Kvarn fredag 9/7 kl 19.00 (kostnad 230:- ). Anmälan till Karin på Kvarnen på tel. 070-279 78 45.

Anmälan till boende:
För övernattning rekommenderar vi Överklintens Kvarnhotell (tel 070-279 78 45) vilket är ett hotell i kvarnmiljö som byggts med ideellt arbete i Överklinten. OBS begränsat antal platser. Pris 550 kr per person inkl. frukost (450 exkl. frukost).

För enklare logi alternativt tältplats, kontakta Östen Holmström (oh@kvarken.se)

Varmt välkomna!