JÄMMERDALEN

Jämmerdalen är en plats där vi, i bördig Västerbottnisk mylla, långt från Almedalen och i frihet från den förhärskande urbana normen, kan byta erfarenheter och åsikter, knyta samarbetsband och så livskraftiga tankefrön.

Boka in din närvaro på årets Jämmerdalen den 9-10/8.
Här kommer snart programmet för årets Jämmerdalen.