JÄMMERDALEN 23/8 KL19:00

Recension jämmer 2018

Hur ser våra politiker på framtidens landsbygd och vår miljö?
Inför valet har därför Överklinterns byaråd inbjudit
företrädares för samtliga partier som ställer upp i höstens
val i Robertsfors till en allmän hearing den
23/8 kl 19.00 på folkets hus i Överklinten.
Detta blir den enda paneldebatten i kommunen så ta tillfället
i akt för att fråga ut våra politiker.

Moderator är SVT journalisten och författaren Arne Muller.
Kaffe serveras!